IT på rätt sätt
Goodwill med integritet!

Hjälp med personuppgiftsrätt

Personuppgiftslagen (PUL)   Dataskyddsförordningen   Registerförfattningar

Integrit är specialiserat på frågor om informationshantering, legala krav och personlig integritet.
Förutom konsulthjälp tillhandahåller Integrit IT-stödet Prima.

Integrit

Exempel på konsulttjänster

  • Nulägesanalyser
  • Utbildningar
  • Inventering och dokumentation
  • Rättsliga analyser
  • Externt personuppgiftsombud/dataskyddsombud
  • ”Bollplank” till personuppgiftsombud/dataskyddsombud
  • Starthjälp till Prima-kunder
Integrit

Prima hjälper ombuden

Personuppgiftsombud/dataskyddsombud kan med Prima betydligt enklare och med bättre resultat klara av sina åtaganden. Prima ger överblick, kontroll och vägledning samt underlättar arbetet att inhämta, sammanställa och ajourhålla nödvändig dokumentation.

Prima hjälper hela organisationen

Prima gör det lättare för ansvariga och hela organisationen att efterleva personuppgiftsrätten. Krav avseende information och vägledning samt överblick, kvalitet och uppföljning kan tillgodoses. Insatser för åtgärder som behöver vidtas kan hållas nere samtidigt som kvaliteten förbättras.

Hur kan Prima hjälpa dig och din organisation?

För att ta del av Prima behöver du inloggningsuppgifter. Kontakta Integrit. Därefter loggar du in här.

Mer information

Kontakta gärna Integrit för mer info. Du kan också ta del av vår gamla hemsida (uppdateras ej).