IT på rätt sätt
Goodwill med integritet!

Hjälp med dataskyddsförordningen (GDPR)

Om konsulttjänster

Integrit har rätt spetskompetens och lång praktisk erfarenhet för att säkerställa effektiv hjälp. Integrit kan ge anpassad experthjälp mot bakgrund av behov och önskemål. Som exempel kan nämnas att nya Prima-kunder alltid får hjälp att komma igång med Prima. Sådan starthjälp kan också utökas med utbildning/ar och praktisk vägledning för GDPR-säkringsarbetet.

 

Exempel på konsulttjänster

  • Utbildningar
  • Nulägesanalyser
  • Inventering och dokumentation
  • Rättsliga analyser
  • Externt dataskyddsombud
  • ”Bollplank” till dataskyddsombud
  • Starthjälp till Prima-kunder

 

Kontakta Integrit för mer information