IT på rätt sätt
Goodwill med integritet!

Hjälp med dataskyddsförordningen (GDPR)

prima

Prima hjälper hela organisationen

Prima gör det lättare för ansvariga och hela organisationen att efterleva GDPR/personuppgiftsrätten. Prima underlättar arbetet att inhämta, sammanställa och ajourhålla nödvändig dokumentation. Krav avseende transparens, överblick, kvalitet och uppföljning kan tillgodoses. Insatser för att klara av en begäran om registerutdrag underlättas avsevärt.

 

Prima hjälper dataskyddsombudet

Dataskyddsombudet kan med Prima betydligt enklare och med bättre resultat klara av sina åtaganden att stödja organisationen och kontrollera personuppgiftsbehandlingar.

 

Hur kan Prima hjälpa dig och din organisation?

För att ta del av Prima behöver du inloggningsuppgifter. Kontakta Integrit. Därefter loggar du in här.